Gorionik za Mapp gas

Gorionik za Mapp gas

* Expont doo nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.

Naziv
Dimenzije
KOM
Cene
Veleprodajna cena
Maloprodajna cena
3.339,00
4.006,80
Dodaj u korpu

Preporučite prijateljima:

Gasnim postupkom zavarivanja stvara se nerazdvojiva veza primenom toplote ostvarene sagorevanjem gorivog gasa, pri čemu se rastapa samo osnovni, ili osnovni i dodatni materijal.

Energija sagorevanja se koristi za topljenje osnovnog, ili istovremeno osnovnog i dodatnog materijala. Kao rezultat se dobija nerazdvojiva veza. Najčešće se kiseonik i gorivi gas nezavisno dovode do gorionika, i u njemu mešaju u željenoj razmeri. Po napuštanju gorionika mešavina se pali i formira plamen potrebnih karakteristika neophodnih za  zavarivanje.

Da bi mogao da se koristi za zavarivanje, temperatura plamena treba da bude znatno viša od temperature topljenja osnovnog i dodatnog materijala,

Kao gorivi gasovi za tehnologiju zavarivanja i gasnog sečenja se koriste: propan С3Н8, butanС4Н10, metan СН4, propilen С3Н6,

metilacetilen-propadijen С2Н4, trgovački naziv MAPP GAS, vodonik Н2, itd.

Gorionik je uređaj koji omogućuje formiranje, regulisanje i sagorevanje mešavine gorivog gasa i oksidatora, kao i upravljanje plamenom prilikom realizacije zavarivanja, termičkog sečenja ili njima srodnih procesa.

Pošto se plamenici označavaju brojčano ciframa od 0 do 8, očito je da plamenici sa manjom brojnom vrednošću imaju i niži kapacitet sagorevanja.

Isporučuje se u tri varijante: standardna, sa visoko efikasnim piezo upaljačem i model sa ručkom i upaljačem.
Jednostavno se montira na bocu map gasa.
                   

Slični proizvodi