GREJANJE
   

  VODOVOD I KANALIZACIJA
   

  VAĹ A KORPA
   
Vaša korpa je
trenutno prazna


  ROBNE MARKE
   
ECOSPAR
Ferroli
SIEMENS
Vaillant

Sve robne marke »

PoÄŤetna strana > Uslovi koriš?enja

USLOVI KORIš?ENJA

Poštovani,

Uslovima koriš?enja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeduju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Opšti uslovi

1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, prodavac šalje profakturu i narudžba je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naru?ene proizvode isporu?i ispravne i u predvi?enom roku.
4. U slu?aju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.
5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvr?ene narudžbe.
6. U slu?aju neuskla?enosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ?ete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.

Garancija kvaliteta

Expont d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slu?aju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi Ekspont d.o.o. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa ra?unom. Garancija ne važi u slu?aju defekta nastalog kao posledica neodgovaraju?e upotrebe.

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Ime Vaše firme, ime i prezime kontakt osobe, adresa, PIB, e-mail, telefon, broj telefaxa. Uz pomo? tih podataka bi?emo u mogu?nosti da Vam isporu?imo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.
Ukoliko želite da koristite servis e-mail novosti, potrebna nam je Vaša e-mail adresa. Ukoliko ne budete želeli da primate obaveštenja takve vrste, u svakom trenutku se možete ispisati i Vaša e-mail adresa bi?e izbrisana.
Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obra?ujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje pose?uju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogu?ili Vam jednostavnije koriš?enje, sigurniju i udobniju kupovinu.
Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Saglasnost i promene uslova

Koriš?enje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. 
Expont d.o.o. se obavezuje da ?e se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važe?e tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima. 

Hvala na poverenju